(04.10.2014) Алімпіяда №1 па беларускай мове для вучняў 6 класа
Скачать упражнения
 1. Пазначыць, у якіх раздзелах навукі пра мову вывучаюцца гук, марфема, слова, словазлучэнне, сказ.
  Гук - .................................................
  Марфема - .................................................
  Слова - .................................................
  Словазлучэнне - .................................................
  Сказ - .................................................
 2. Падкрэсліць гукавыя абрэвіятуры.
  ЦУМ, БДУ,ВКЛ, ААН, МУС, СНІД, АТК, МТЗ, ЗАГС, БДТУ, СНД, ЕШКА, МАЗ, БАМ, МГЛУ
 3. Замяніць словазлучэнні адным словам-адпаведнікам.
  Наведавальнік тэатра - .................................................
  Наведвальнік магазіна - .................................................
  Наведвальнік паліклінікі - .................................................
  Наведвальнік бібліятэкі - .................................................
  Асоба, якая гуляе ў футбол, - .................................................
  Асоба, якая займаецца барацьбой сумо, - .................................................
  Асоба, якая аб’яўляе і вядзе праграму канцэрта, - .................................................
  Асоба, якая займаецца паслугамі каго-небудзь або чаго-небудзь, - .................................................
  Асоба, якая карыстаецца якім-небудзь абанементам, - .................................................
  Асоба, якая робіць паездку на грамадскім транспарце, - .................................................
 4. Уставіць у прыказкі патрэбныя словы, якія з’яўляюцца назвамі частак маўленчага апарату.Растлумачыць сэнс прыказак.
  1) Чужы кусок дзярэ ....................
  2) .................... да Кіева давядзе.
  3) У каго згуба, у таго граху поўна .....................
  4) Не вер .................... - палажы на .....................
  5) Сказанага слова да ....................
  6) .................... не вернеш.
  7) Казаў бы па-нямецку, дык .................... грэцкі.
 5. Са слоў, якія знаходзяцца ў дужках, выберы патрэбнае, каб утварыць словазлучэнне, і падкрэслі яго.
  Гартаць (сена, зямлю, часопісы) - ..........................................
  варочаць (горы, сена,сшыткі) - ..........................................
  адчыніць (школу, сход, дзверы) - ..........................................
  адкрыць (канферэнцыю, кнігу, акно) - ..........................................
  статак (акунёў, сабак, кароў) - ..........................................
  чарада (людзей, гусей, ваўкоў) - ..........................................
  табун (тараканаў, курэй, коней) - ..........................................
  касяк (дарослых, акунёў, грыбоў) - ..........................................
  гайня (сабак, птушак, змей) - ..........................................
  неруш (грыбоў, пісьменнікаў,гарадоў) - ...........................................
 6. Перакласці рускамоўныя словазлучэнні на беларускую мову адным словам.
  Пребывание в гостях - ....................................................
  Впасть в детство - ....................................................
  Напиток из берёзового сока - ....................................................
  Детёныш белки - ....................................................
  Католический монастырь - ....................................................
  Потерять сознание - ....................................................
  Гнездо аиста - ....................................................
  Детёныш медведицы - ....................................................
Обновлено 04.10.2014 10:15