(19.01.2014) Алімпіяда №4 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №4
 1. Адзначце словы, у якіх аднолькавая колькасць галосных і зычных гукаў:
  сталіца, вадзіца, казачны, лямпа, намаляваны
 2. Адзначце словы, у якіх аднолькавая колькасць гукаў і літар:
  батальён, дзядзінец, тэлефон, міфалогія, нясвіжскі
 3. Адзначце словы, у якіх ёсць гук [б].
  Аб’яднанне, бліскавіца, па-беларуску, пабудаваць, па-арабску
 4. Адзначце словы, у якіх літара ю абазначае два гукі.
  Юрмала, сюрпрыз, інтэрв’ю, баюся, усюды
 5. Запішыце, якія атрымаюцца словы, калі вымавіць гукі, з якіх яны складаюцца, паслядоўна ў адваротым парадку.
  Код, краб, лёс, лог, мароз, рог, норд, муж, яр, тля
 6. Укажыце колькасць пэўных гукаў у прапанаваных сказах.
  1. Каласок да каласка – і зараз жа снапоў сцірта. Гук[с] - ?
  2. Калі дзед – ёсць абед, няма дзеда – няма абеда. Гукі [а], [д] - ?
 7. Запішыце словы ў фанетычнай транскрыпцыі.
  Гараж, подзвіг, баскетбол, начлежнік, разведчык.
 8. Адзначце словы, у якіх ёсь гук [дж].
  дождж, дрожджы, аджаваць, джынсы, лічбіна.
 9. З літар а, о, е, з, с, л, ь састаўце словы. Літары ў слове не павінны паўтарацца.
 10. Запішыце пары слоў, якія адрозніваюцца напісаннем, але вымаўляюцца аднолькава.
 11. Напішыце пісьмо свайму сябру, ужываючы сказы са звароткамі, клічныя і пытальныя сказы.