Страничка 6-го "Д" класса Гродненской Городской Гимназии города Гродно.
Новый год 2015

Вот так мы отметили встречу Нового года:
https://plus.google.com/u/0/photos/108638641256050347880/albums/6105138347639508689

Обновлено 16.01.2015 20:52
 
(02.12.2014) Алімпіяда №2 па беларускай мове для вучняў 6 класа па тэме "Назоўнік"
Скачать упражнения
 1. Запішыце сказы парамі , ставячы дзеясловы, што ў дужках, у адным сказе ў форме прошлага часу м. р. , у другім- у форме ж.р..Дапісаць прапушчаныя канчаткі.
  Вопытн... аграном Іванова (прачытаць) лекцыю. Малад... урач Іваноў (прымаць) хворых.
 2. Назваць назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў адз. ліку, толькі ў мн. ліку.
  Бацькаўшчына, адвага, вароты, сіла, воін, смеласць, грошы, канікулы.
 3. Пры спісванні ўставіць прапушчаныя канчаткі, растлумачыць іх правапіс.
  Жоўт...лісц... паволі падал... з дрэў. Дробн...каменн...валял...ся на полі.
 4. Вызначыць скланенне назоўнікаў.
  Карціна, полымя, семя, поле, печ, радасць, дзверы, паліто, шчаня, суддзя.
Обновлено 02.12.2014 18:26
 
Школа - гэта месца, дзе часам можна забыць пра ўсе непрыемнасці.

Наш класны кіраўнік - Гайдукевіч Таісія Аляксандраўна.

Мама двух цудоўных хлопчыкаў, Таісія Аляксандраўна з'яўляецца і нашай школьнай мамай, першым сябрам і дарадцай. Клапатлівая, яна заўсёды падтрымае добрым словам, дапаможа мудрым парадай, растлумачыць тое, што не ясна. Яе ўрокі цікавыя і незвычайныя. Душэўныя гутаркі, вясёлыя віншаванні імяніннікаў, пазнавальныя паездкі і экскурсіі - усё гэта толькі ўзмацняе наша сяброўства.

З Днём настаўніка вас, паважаная Таісія Аляксандраўна!

Таісія Аляксандраўна, чаму вы сталі настаўнікам? Што паўплывала на выбар такой няпростай, але вельмі важнай прафесіі, і чаму вы выбралі беларускую мову і літаратуру?

Стаць настаўнікам марыла з самага дзяцінства. Заўсёды любіла гуляць у школу. Побач былі дзеці малодшыя за мяне, і мне падабалася займацца з імі. Чаму беларуская мова? Напэўна таму, што ў 5 класе заняла першае месца на алімпіядзе па беларускай мове.

Обновлено 03.10.2014 20:23
 
(04.10.2014) Алімпіяда №1 па беларускай мове для вучняў 6 класа
Скачать упражнения
 1. Пазначыць, у якіх раздзелах навукі пра мову вывучаюцца гук, марфема, слова, словазлучэнне, сказ.
  Гук - .................................................
  Марфема - .................................................
  Слова - .................................................
  Словазлучэнне - .................................................
  Сказ - .................................................
 2. Падкрэсліць гукавыя абрэвіятуры.
  ЦУМ, БДУ,ВКЛ, ААН, МУС, СНІД, АТК, МТЗ, ЗАГС, БДТУ, СНД, ЕШКА, МАЗ, БАМ, МГЛУ
 3. Замяніць словазлучэнні адным словам-адпаведнікам.
  Наведавальнік тэатра - .................................................
  Наведвальнік магазіна - .................................................
  Наведвальнік паліклінікі - .................................................
  Наведвальнік бібліятэкі - .................................................
  Асоба, якая гуляе ў футбол, - .................................................
  Асоба, якая займаецца барацьбой сумо, - .................................................
  Асоба, якая аб’яўляе і вядзе праграму канцэрта, - .................................................
  Асоба, якая займаецца паслугамі каго-небудзь або чаго-небудзь, - .................................................
  Асоба, якая карыстаецца якім-небудзь абанементам, - .................................................
  Асоба, якая робіць паездку на грамадскім транспарце, - .................................................
 4. Уставіць у прыказкі патрэбныя словы, якія з’яўляюцца назвамі частак маўленчага апарату.Растлумачыць сэнс прыказак.
  1) Чужы кусок дзярэ ....................
  2) .................... да Кіева давядзе.
  3) У каго згуба, у таго граху поўна .....................
  4) Не вер .................... - палажы на .....................
  5) Сказанага слова да ....................
  6) .................... не вернеш.
  7) Казаў бы па-нямецку, дык .................... грэцкі.
Обновлено 04.10.2014 10:15
 
На уроке беларускай лiтаратуры
Обновлено 12.09.2014 13:58
 
(04.09.2014) Вводная олимпиада по математике. 6-й класс
 1. Не выполняя умножения, найдите частное: (2003x2005 - 2002):(3 + 2005x2002)
 2. Расшифруйте ребус, где одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам – разные цифры. Найдите все возможные варианты.
     А Б Б В
  + А Б Б В
     ---------
     В Б Б С
 3. На стороне AC треугольника ABC отметили точку E. Известно, что периметр треугольника ABC равен 25 см, периметр треугольника ABE равен 15 см, а периметр треугольника BCE равен 17 см. Найдите длину отрезка BE.
 4. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что вода и молоко – не в бутылке, сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом, в банке – не лимонад и не вода. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. В ка-кой сосуд налита каждая из жидкостей?
 5. Школьник прочитал книгу за три дня. В первый день он прочитал 15 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день – 310 остатка и ещё 20 страниц. В третий день – 34 остатка и по-следние 30 страниц книги. Сколько страниц в книге?
Обновлено 04.09.2014 10:22
 
Расписания
Расписание звонков
 1. 08:30 - 09:15
 2. 09:25 - 10:10
 3. 10:30 - 11:15
 4. 11:30 - 12:15
 5. 12:30 - 13:15
 6. 13:35 - 14:20
 7. 14:30 - 15:15
Расписание уроков. 6-й класс.

Понедельник

Вторник

Среда

 1. Белор. (каб. 225)
 2. Матем. (каб. 322)
 3. Русск. (каб. 313)
 4. История (каб. 218)
 5. Англ. (каб. 319/117)
 6. Физкульт.
 1. Русск. (каб. 222)
 2. Англ. (каб. 221/117)
 3. Матем. (каб. 320)
 4. Физкульт.
 5. Белор. (каб. 225)
 6. Биология (каб. 111)
 1. Географ. (каб. 106)
 2. История (каб. 218)
 3. Матем. (каб. 316)
 4. Труд (каб. 010/119)
 5. Матем. (каб. 316)
 6. Англ. (каб. 320/117)

Четверг

Пятница

 1. Физкульт.
 2. Белор. (каб. 225)
 3. Физика (каб. 408)
 4. Англ. (каб. 302/117)
 5. Инфо. (каб. 317/318)
 6. Русск. (каб. 313)
 1. Русск. (каб. 101)
 2. Белор. (каб. 225)
 3. Англ. (каб. 319/117)
 4. Белор. (каб. 225)
 5. Русск. (каб. 101)
 6. Матем. (каб. 323)
Обновлено 12.09.2014 22:58
 
(30.03.2014) Алімпіяда №5 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №5
 1. Назавіце адным словам:
  Жыхар горада – ...................
  Прыемны пах кветак – ...................
  Ільдзіна на рацэ – ...................
  Надзвычайныя прыродныя здольнасці – ...................
  Ранішняя яда – ...................
  Чалавек, які здзейсніў подзвіг – ...................
 2. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні.
  Каштоўная парада, кучаравыя ліпы, дзіўнае слова, цёплы позірк, ходкая прадукцыя.
 3. Устанавіце адпаведнасць паміж словамі і іх значэннямі.
  а) кашнэ
  б) кашпо
  в) кайстра
  г) камода
  д) камора
        1) невысокая шафа з шуфлядамі;
  2) ваза для маскіроўкі кветкавага гаршка;
  3) невялікае памяшканне пры хаце для захоўвання запасаў ежы і розных хатніх рэчаў;
  4) хустка, вузкі шалік, якім закрываюць шыю;
  5) дарожная торба, заплечны мяшок.
 4. Адзначце сінонімы да слова пейзаж.
  Дарога, краявід, выгарыны, ландшафт, узлесак.
Обновлено 31.03.2014 16:31
 
(19.01.2014) Алімпіяда №4 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №4
 1. Адзначце словы, у якіх аднолькавая колькасць галосных і зычных гукаў:
  сталіца, вадзіца, казачны, лямпа, намаляваны
 2. Адзначце словы, у якіх аднолькавая колькасць гукаў і літар:
  батальён, дзядзінец, тэлефон, міфалогія, нясвіжскі
 3. Адзначце словы, у якіх ёсць гук [б].
  Аб’яднанне, бліскавіца, па-беларуску, пабудаваць, па-арабску
 4. Адзначце словы, у якіх літара ю абазначае два гукі.
  Юрмала, сюрпрыз, інтэрв’ю, баюся, усюды
 
Новогодние пожелания 2014

1. Что было самым-самым в уходящем году?
2. Что хочется пожелать (себе, родным, друзьям, классу, школе) в наступающем?

Гайдукевич Таисия Александровна
1. Засталіся яркія ўспаміны ад падарожжа з сям’ёй на поўдзень да мора. Развітанне з 11 "Б" і сустрэча з 5 "Д".
2. Здароўя, поспехаў ва ўсіх задуманых справах, побач верных сяброў і проста добрых і шчырых людзей.

Герасимчик Ян
1. Каникулы у бабушек и много другого
2. Всего-всего счастья, здоровья!!!!!!! С Новым годом!!!!!!!

Евчар Артём
1. Я поступил в гимназию, научился работать в Фотошопе и в Занозе (3dzModeler)
2. Здоровья, счастья, удачи, чтобы классным руководителем у нас была Таисия Александровна

Енза Владислав
1. Дни рождения родных, праздники
2. Вечной жизни, здоровья, всего наилучшего, хорошего, добра, успеха, чтобы сбылись мечты.

Климович Евгения
1. На два месяца сбылась мечта у меня был котёнок! Но его отдали... И ещё я перешла в другой класс! Это здорово.
2. Себе хочу пожелать памяти хорошей :) Здоровья всем! С Новым годом! :)

Лазарь Александр
2. Счастья, радости, удачи в новом году, крепкого здоровья.

Лебедь Никита
1. Новых друзей, новый класс, новый учебный год, знаний, игр, приколов, желаний!
2. Хороших отметок, чтобы у каждого из нас было хорошо на душе!

Лепеша Артём
1. Учёба, 1 и 2 четверть, удачные дни
2. Удачи, здоровья, хорошего Нового года, а также всего наилучшего

Макей Дарья
1. Поездка в Лондон, поездка в Зубрёнок, сдача экзаменов, мне очень нравится наша Таисия Александровна
2. Здоровья, счастья, удачи, хороших оценок. Родным, моему классу, учителям.

Малыхина Алина
1. Кагда я узнала, кто будет моей классной руководительницей, кто будет в моём классе.
2. Самого лучшего!!!

Малюченко Алеся
1. Новый год, день рождения, подарки
2. Здоровья, удачи, чтобы каждый день был счастливым.

Мерлин Владислав
1. Я пошёл в 5 класс. Закончил младшую школу.
2. Счастья, здоровья, чтоб наш класс был коллективом, удачи, хороших подарков и отметок всем!

Микуло Татьяна
1. У меня появился щенок, я поступила в 5 "Д", я завела много друзей и многое другое :)
2. Мечты сбываются, цените то, что имеете, всего хорошего

Мискель Софья
1. То, что я поступила в 5 класс, и что Таисия Александровна стала нашим классным руководителем
2. Самое главное – это здоровье, а остальное всё будет.

Мурыгин Владислав
1. Я перешёл в 5 класс
2. Всем желаю счастья, здоровья, успехов в труде и всего самого хорошего

Орлюк Владимир
1. Это ещё будет 31 декабря
2. Школе я желаю процветания и хороших учеников

Саванец Тимофей
1. Переход в гимназию, много подарков на день рождения
2. Счастья, удачи, здоровья, Нового года!

Талевич Елизавета
1. Поход в "Хамелеон"
2. Всего самого наилучшего.

Фролова Виктория
1. В этом году я ездила в Анталию
2. Я бы хотела пожелать не только родным, но и всем, всем счастья, здоровья и успехов в учёбе.

Черняк Николай
1. Я съездил в Грецию
2. Здоровья, счастья, чтобы все мечты сбывались.

Яковенко Арсений
1. Победил в соревнованиях, получил 9 за четверть по белор. Пришёл в 5 класс.
2. Хорошее настроение.

Якута Максим
2.Хорошо учиться, здоровья, счастья, дружбы.

Обновлено 25.12.2013 12:22
 
Результаты 1 и 2 тура домашней олимпиады по математике (5-й класс)
Публикуем результаты первого и второго туров домашней олимпиады по математике.
Обновлено 18.12.2013 18:30
 
(09.12.2013) Алімпіяда №3 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №3
 1. Запішыце словы, якія вымаўляюцца так:
  [п’эс’н’а], [й’астрап], [нас’эн’э], [б’ароска], [кон’], [л’іджба], [с’он’а], [й’аблык], [с’н’эх], [л’от].
 2. Запішыце словы па-беларуску.
  Верба, четырнадцать, ненависть, скворец, морковь, созвездие.
 3. Устаўце прапушчаныя літары.
  Бл...ха, п...рсона, про...ьба, перапі...чык, куп...ё , сн...жок, фу...бол , сн...гавік , бур...ян , мадэл...ер.
 4. Спішыце, пастаўце, дзе трэба знакі прыпынку.
  1. Спявай ты Беларусь у радасці спявай.(Я.Купала)
  2. Вецер патроху цішэў і завея ў полі спакайнела. (В.Быкаў)
  3. Сонца асвятляла ўсё палі вёску рэчку і луг. (Каваль)
  4. У старым і маладым у вялікім і малым лесе шмат сцяжынак.(З.Бяспалы)
Обновлено 09.12.2013 11:04
 
(27.11.2013) Олимпиада по русскому языку. 5-й класс
 1. Какие согласные звуки слышаться в следующей фразе:
  Во втором часу ночи мы с братом были на вокзале.
  Обозначьте звуки, взяв их в квадратные скобки. Например: [б], [б'] и т.д.
 2. Расставьте ударение в следующих словах:
  статуя, взяла, отдала, средства, свекла, столяр, ворота, звонит, цемент, фарфор, щавель, простыня, инструмент.
 3. Разберите слова по составу:
  подземный, стройка, пришкольный, сумочка.
 4. Вставьте пропущенные буквы в словах:
  б...лкон, к...рзина, к...питан, ап...льсин, б...нокль, с...лют, к...нфета, к...бинет, б...т...рея, ко...екция, ж...ри, в...рм...шель, параш...тист, профе...ия, ш...колад.
 5. Определите члены предложения, подчеркните их.
  Красные осенние листья усеяли косогор.
  Солнце закрыло облако.
  На горизонте туристы увидели большой город.
  Айсберг – плавучая ледяная гора.
 6. Исправьте грамматические и речевые ошибки.
  Старик обратно вернулся домой.
  Мальчик сидел за столом и раскрашивает картинки.
  Белый мышь умел стоять на задних лапках.
 7. Замените устойчивое выражение близким по значению:
  воды в рот набрать, делать из мухи слона, клевать носом.
 8. Исправьте ошибки. Подчеркните грамматическую основу.
  Вичерняя заря догорала. Начал разстилатся туман. Вдали вазвышался мрачный лес. Высокая трова надне далины билела ровнай скатертю.
 9. Подберите синонимы и антонимы к словам:
  работа, громкий, печаль.
Обновлено 09.12.2013 11:04
 
(19.11.2013) 2-й тур домашней олимпиады по математике. 5-й класс
 1. Какие 4 цифры нужно вычеркнуть из числа 5314079, чтобы получить наименьшее возможное трехзначное число?
 2. Дядюшка Скрудж зашел в магазин спортивных товаров за подарками для племянников. Протянув продавцу 20 долларов, он попросил продать ему один футбольный мяч, три баскетбольных и коробку теннисных. Положена ли ему сдача, если денег на покупку заведомо хватит и известно, что один теннисный мяч стоит 33 цента, а один футбольный - столько, сколько стоят три волейбольных и пять теннисных мяча вместе взятые?
 3. На прямой отметили точки A, B, C, D. Известно, что AD = 6 см, BC = 8 см. Укажите расположение точек, чтобы расстояние между серединами AB и CB равнялось 3 см.
 4. У трёхзначного числа зачеркнули среднюю цифру. Получившееся двузначное число оказалось в 12 раз меньше исходного трёхзначного. Найдите все такие числа.
 5. В примере на умножение некоторые цифры пропущены и заменены *. Поставьте на места * недостающие цифры так, чтобы равенство было верным.
  * 8 *
  x * 8
  -------
  4 * * *
  + * * *
  ----------
  * * * * 0
Обновлено 09.12.2013 11:03
 
(18.11.2013) Алімпіяда №2 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №2
 1. Пакажыце, якім чынам вымаўляюцца падкрэсленыя групы зычных у беларускай мове.(Паказваем гукі ў квадратных дужках)
  На лодачцы, пытаешся, лозунг, езджу, лётчык, грамадства, грузчык, на дошцы.
 2. Падбярыце антонімы да мнагазначных слоў, запішыце.
  Добрая парада, добры чалавек, светлая кашуля, светлы настрой, лёгкі мароз, лёгкая задача, лёгкі партфель
 3. Перабудуйце сказы ў пытальныя, каб выдзеленыя словы сталі звароткамі.
  Алесь любіць гуляць у хакей.
  Сябры дапамаглі мне ўладкавацца на працу.
  Дзеці разам выконвалі дамашняе заданне.
 4. Перакладзіце словы на беларускую мову
  Медведь, подвиг, затишье, колосье, медью, раздолье, побережье, мазью
Обновлено 09.12.2013 11:03
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 3